Kembali

Pendaftaran Online

Maklumat Pendaftaran

 
Nama Penuh :
No. KP (Baru) :
Jantina :
Lelaki Perempuan Agama :
E-Mail :
No. Telefon (HP) :
No. Telefon Ibubapa/Penjaga :
Alamat :
Poskod :
Daerah :
Negeri :


 
Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Bil. Subjek Keputusan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bidang Pengajian Pilihan :


Diploma Universiti Teknologi Maklumat (UTM)
Diploma Pengurusan Teknologi
Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
Diploma Pengurusan Harta Tanah
 
 
 
Program Sijil Kemahiran - JPK
Sijil Binaan Bangunan
Sijil Sistem Maklumat
Sijil Automotif
Sijil Penyejukbekuan dan Penyaman Udara
Sijil Juruteknik Elektrik
Sijil Perhotelan
Sijil Kimpalan
Diploma Kolej Yayasan Sabah (KYS)
Diploma Teknologi Automotif
Diploma Teknologi Binaan Bangunan
Diploma Teknologi Elektrik
Diploma Pengurusan Perniagaan
Diploma Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia
Diploma Kewangan Syariah
  * Sila tandakan bidang pengajian pilihan anda.
 * Anda DIBENARKAN menanda lebih dari satu bidang pengajian

   Sebarang pertanyaan atau komen, sila isi di ruangan ini.

    


        Saya mengaku bahawa maklumat di atas adalah benar